U 281

Uppland: Smedby, Hammarby socken


× [ui](b)iarn × auk × huskarl × litu [r]...[a ×] (s)tain × iftiR × siba × faþu(r) × (s)[i]n ×

Vibjörn och Huskarl lät resa stenen efter Sibbe, sin fader


Stenen står alldeles norr om Travgatan i Upplands Väsby, i backen nedanför Gunnes gård. 50 meter åt sydväst står U 280.

Ristare: Fot 2 (A); Torgöt Fotsarve (A)

Foto © Christer Hamp 2004-04-09