U 286

Uppland: Tryninge, Hammarby socken


U 286

Foto © Christer Hamp 2006-07-01

Tillbaka till listan  Ristningen