U 287

Uppland: Vik, Hammarby socken


giulakr lit raisa stain eftiR sun ' sin ' ingifast ' auk ' inguaR ' (u)(k) ' at ' broþur ' sin ' in ' ybiR [ri]sti ' runa

Gjulak (?) lät resa stenen efter sin son Ingefast, och Ingvar också åt sin broder, och Öpir ristade runorna


Stenen står 100 meter väster om väg 273, till vänster om infarten till en motorbana.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2010-04-25

Tillbaka till listan