U 288

Uppland: Vik, Hammarby socken


olafr ' uk ' kunilr ' litu ' raisa ' stain ' eftR ÷ kuna ' sun ' sin ' uk ' ketil ' lit ÷ eftiR ÷ broþur ' sin ' ybir ' risti ' runa

Olov och Gunnhild lät resa stenen efter Gunne, sin son, och Kättil lät [resa stenen] efter sin broder. Öpir ristade runorna


Stenen står i en liten dunge ute på en åker 200 meter väster om väg 273.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2002-10-09