U 29

Uppland: Hillersjö, Hilleshögs socken


raþ| |þu kaiRmuntr -ik * kaiR[l]a[uk *] (m)aytumi| |i þa * finku * þau sun * aþ han * truknaþi + in sun to : siþan : þa + fi(k) (h)(u)- --þrik * ha-... ... (þ)(i)nsa * þa * finku þa(u) [bar](n) ... (i)(n) maR ain lifþi * hun hit ' ...g[a] ' h(a)... fik raknfastr * i * snutastaþum * þa uarþ han tauþr * auk * sun * siþan * in * moþir kuam + at sunar ' arfi ' þa ' fik hun ' airik ' þar ' uarþ hun tauþ ' þar kuam ' gaiRlauk at arfi ' inku tutur sinar þurbiur(n) ' skalt ' risti runar

Tyd! Germund fick till hustru Gerlög som ungmö. Sedan fick de en son, innan han [Germund] drunknade. Och sonen dog sedan. Därpå fick hon Gudrik till man. Han ... denna ... Sedan fick de barn. Men en enda flicka levde kvar; hon hette Inga. Henne fick Ragnfast i Snottsta till hustru. Därpå dog han, och sonen sedan, och modern kom till arv efter sin son. Sedan fick hon Erik till man. Därpå dog hon. Då kom Gerlög till arv efter Inga, sin dotter. Torbjörn skald ristade runorna.


Runhällen med Upplands längsta runinskrift finns nu, dåligt underhållen och halvt övervuxen av en häck, på en villatomt.

Ristare: Torbjörn skald (S)

Foto © Christer Hamp 2007-08-25