U 292

Uppland: Stora Vilunda, Hammarby socken


...kaþfari ' litu ' rai-... ... ...luha ' faþur ...

... -far lät resa ... -luge, fader ...


Det som återstår av runstenen ligger på marken tre meter från mangårdsbyggnadens sydvästra hörn, nästan dold av träd. Byggnaden ligger i Upplands Väsby, vid västra änden av Lidmans allé, och fungerar nu som musikskola.

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2010-04-25