U 293

Uppland: Lilla Vilunda


' forkuþr × auk ' þurir × lata ' reisa ' steina ' þisa ' eftR ' faþur sn ' ketil ' koþ hi-lbi + ant ' hns '

Forkunn och Tore låter resa dessa stenar efter sin fader Kättil. Gud hjälpe hans ande


Stenen står i skogsbrynet väster om Stallgatan, Upplands Väsby. Samma familj har också rest de två runstenar som står sydost om denna sten (U 294 och U FV 1972;172). Alla tre stenarna står på sina ursprungliga platser vid den forntida vägen mellan Vilunda och Smedby.

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2004-04-09