U 306

Uppland: Dal, Skånela socken


ikriþ * lit * hkua * stain * eftiR * iubiarn * auk * ikimar * aui * ikiuatr * auk * karl * auk ikriþr

Ingrid lät hugga stenen efter Jobjörn, och Ingemar och Ingevald och Karl [ lät också hugga ]


Jordfast stenblock av granit, alldeles öster om en bod i Dal, 40 m väster om landsvägen. Dal ligger 800 m norr om bron vid Harg

Ristare: Torgöt Fotsarve (A)

Foto © Christer Hamp 2006-07-01

Tillbaka till listan