U 311

Uppland: Harg, Skånela socken


inkriþ ' lit ' kiara ' bro ' iftiR * inkikiari ' totur ' sin inkihualtr ' inkimar ' karl ' litu ' at ' systur s'i[n]

Ingrid lät göra bron efter Ingegärd, sin dotter. Ingevald, Ingemar och Karl lät [ göra bron ] efter sin syster


U 309 - U 311 är ristade på berghäll intill varandra 50 m VNV om landsvägsbron över Hargsån.
Inskriften är sannolikt något halvsekel yngre än U 310, och den bro som hon lät bygga fick troligen ersätta Estrids bro.

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2007-04-01

Tillbaka till listan