U 312

Uppland: Harg, Skånela socken


U 312

Foto © Christer Hamp 2007-04-01

Tillbaka till listan  Ristningen