U 321

Uppland: Skalmsta, Skånela socken


ᚢᛁᛏᛅᚾ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛁᚾᛋᛅ ᛫ ᛂᚠᛏᛁᛦ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚴᛅᚱᛚ ᛫ ᛂᚠᛏᛁᛦ ᛫ ᛒᚱᚭᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ
ᛋᛁᚢᛏᛅᛋᛁᚱᛁᚾ ᛫ ᛘᛅᚱᚾᚢ ᛫ ᛘᛅᚦᛋᛁ ᛫ ᛂᚠᛏᛁᛦ ᛫ ᚢᛏᚢᛚᚠ

uitan · lit · raisa · stain · þinsa · eftiR · sun sin -uk · karl · eftiR · broþur · sin
siuta sirin · marnu · maþsi · eftiR · utulf

Uitan lät resa denna sten efter sin son och Karl efter sin broder. Sven ristade dessa runor efter Uddulv.


Stenen står omkring 175 meter norr om Skalmsta, numera halvt avspärrad bakom Skånela Flaggservicecenter.
Inskriften på vänstra sidan börjar med ristarformeln i lönnskrift. Upplands Runinskrifter återger Brates ganska krystade förslag till läsning, och får orden till:

suain risti · runaR · þisaR

Ristare: Sven 1 (S)

Foto © Christer Hamp 2012-08-11