U 322

Uppland: Stensta, Skånela socken


U 322

Foto © Christer Hamp 2007-05-02

Tillbaka till listan  Ristningen