U 326

Uppland: Husby, Markims socken


U 326 Markims kyrka; U 325

Foto © Christer Hamp 2007-05-02

Tillbaka till listan  Ristningen