U 333

Uppland: Orkesta kyrka


usnekin ' uk ' sikne(o)t ' uk ' sihuiþ(r) ' lata ' reis(a) s(t)iin ' eft[R '] b[r](u)s(a) ' faþur sin

Osniken och Signjut och Sigvid låter resa stenen efter Bruse, sin fader


Stenen står inne i kyrkan, vid norra väggen till vänster om ingången

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan