U 334

Uppland: Orkesta kyrka


(k)u[þs]n[o]n--þ[a]... stiain ' iftiR ' fa[þu]- ...[n] (b)iaorn * u(k) moþur * siena ' ...(f)(t)(n)-... ...-bi sialu ... [kt]il * risti

... stenen efter sin fader Björn och sin moder ... hjälpe själen ... Kättil ristade


Stenen står inne i kyrkan, vid södra väggen till vänster om ingången

Ristare: Kättil 3 (S)

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan