U 336

Uppland: Orkesta kyrka


[ul]fR × lit × risa stin × þi[n]a × iftiR × unim × faþurs×bruþr sin þiR × buku × baþiR × i × baristam '

Ulv lät resa denna sten efter Onäm, sin farbroder, de bodde båda i Bårresta


Stenen står till vänster om ingången till Orkesta kyrka. Bårresta gård ligger strax väster om Orkesta kyrka. Samme Ulv nämns också på U 344, som står några meter till höger om denna sten

Ristare: Ulv i Bårresta (A)

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan