U 337

Uppland: Granby, Orkesta socken


U 337

Foto © Christer Hamp 2007-04-29

Tillbaka till listan  Ristningen