U 350

Uppland: Solsta, Frösunda socken


U 350

Foto © Christer Hamp 2007-04-29

Tillbaka till listan  Ristningen