U 353

Uppland: Lunda kyrka


suni * riti * stan * ok| |kiarþi * bro ** eftiR * sihbiarn * ak * þiahn suni * risti *

Sune reste stenen och gjorde bron efter Sigbjörn och Tjägn. Sune ristade


Stenen är inmurad på utsidan av vapenhusets västra vägg. Var stenen ursprungligen har funnits är inte känt. En Tjägn, som troligen är samma person, nämns på en annan sten, U FV 1978;226, ett par kilometer åt sydväst.

Ristare: Sune (S)

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Tillbaka till listan