U 357

Uppland: Skepptuna kyrka


÷ uarhas ' uk arn-il ' uk ontuitr ' uk hruþailfr ' muþur þiRa ' þaR þriR bruþr ' litu ' rita ' staino þisa aftiR hulma faþur sin

Vargas och Arnkel och Anduätt och Rodälv, deras moder, de tre bröderna lät resa dessa stenar efter Holme, sin fader


Stenen står på kyrkogården sydost om kyrkan. Den upptäcktes på 1800-talet i kyrkans bogådsmur. Var den ursprungligen stått är okänt.

Ristare: Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Tillbaka till listan