U 36

Uppland: Svartsjö djurgård, Sånga socken


inkimoþ ' lit ' raisa ' staina ' uk ' bro ' eftiR ' karl boanta sin ybiR risti

Ingemod lät resa stenarna och [göra] bron efter Karl, sin man. Öpir ristade


Stenen står på en skogklädd kulle 100 m väster om vägen Skå - Svartsjö. Den finns i västra delen av dungen så det är lättast att gå runt. 100 m åt väster står U 34, men den nås lättast från väster, för det är ett djupt dike i vägen. De två stenarna har tidigare stått på var sin sida om ett med Svartsjöviken sammanhängende vattendrag.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2004-09-11