U 360

Uppland: Gådersta, Skepptuna socken


ᚦᚢᚱᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚼᛁᛅᚴ ᛫ ᛅ ᚼᛁᛚᛁ ᛁᚠᛏᛁᛦ ᛅᚱᛁᚾᛘᚢᚾᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫ ᛅᚢᚴ ᛫ ᛁᚠᛏᛁᛦ ᚴᛅᛁᛦᛒᛁᛅᚱᚾ ᛫ ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ

+ þurstain × hiak × a hili iftiR erinmunt × sun × sin × auk × iftiR kaiRbiarn × faþur × sin

Torsten högg på hällen efter Ärinmund, sin son och efter Gerbjörn, sin far


Den ristade hällen finns på en villatomt ett par kilometer sydost om Skepptuna kyrka, några meter öster om huset.

Ristare: Torsten (S)

Foto © Christer Hamp 2010-08-22