U 371

Uppland: Lövhamra, Skepptuna socken


kitil × (u)(k) × brunkitil (þ)(i)(R) × [ris]tu × stin × þina × -...R × ulf × i lukobri × faþur × s[i]... ... ... ...[l]bi × ans × ot uk × sa[l]... ... ... ...[uþ]iR bitr × þan hn × kirþi til

Kättil och Brunkättil reste denna sten efter Ulf i Laghamra, deras far. Gud hjälpe hans ande och själ, och Guds moder bättre än han förtjänade.


Runstenen står rest i ett gravfält på östra sidan om vägen mellan Torsholma och Bergby.

Ristare: Gunnar (A)

Foto © Christer Hamp 2010-08-22