U 376

Uppland: Vidbo kyrka


ika × let × kiara × bro × ok × staina rita eftiR × rahna × s(u)(n) × sin × ok × rahniltr × eftir × boanta × sin × stain ' r[isti]

Inga lät göra bron och resa stenarna efter Ragne, sin son, och Ragnhild efter sin man. Sten ristade


Stenen står utanför kyrkogårdsmuren på norra sidan. Den är egendomligt illa underhållen, jämfört med U 375 på andra sidan kyrkogården. Det är inte bekant var den omnämnda bron fanns. Stenen är känd från kyrkogåren sedan 1600-talet

Ristare: Sten (S)

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Tillbaka till listan