U 390

Uppland: S:t Lars ruin, Sigtuna


× sua[i]... ... ...sa × s(t)ain --... ...------... ...- × faþur sin × auk × frau×tis + at × ulf × bona × sin × kuþ × h... ... ...ans +

Sven [lät resa] sten ... sin fader och Frödis efter Ulv, sin make. Gud hjälpe hans ande


Större delen av den fragmentariska stenen låg länge som trappsten framför ett hus vid Storgatan. Den restes på sin nuvarande plats 1941. Fragmentet som utgör stenens vänstra sida hitades 1958 i en fastighet vid Stora torget. Först 1996 upptäcktes att det utgjorde en del av denna sten. Sommaren 1998 fogades det till stenens övriga delar.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Tillbaka till listan