U 394

Uppland: S:t Pers ruin, Sigtuna


× þur[biurn] : [r]isþi : [s]tain : þansi : eftiR * (e)(s)(b)i(u)rn : bruþur : sin : þauR : iRu : suniR : tuR:uis * i -... ...[n]s +

Torbjörn reste denns sten efter Esbjörn, sin bror. De är Dyrvers[?] söner i ...


Stenen står nu inne i kyrkoruinen. Den äldsta uppgiften om dess plats är från 1612, då den låg som tröskelsten i västra dörren till kyrkan. Där låg den kvar fram till 1941. Runstenens högra sida slogs bort när den skulle passas in mellan andra golvhällar, och en del av inskriften gick förlorad. Ristningsytan är kraftigt nött av trampning. När stenen ritades av på 1600-talet fanns lite mer av ristningen kvar.

Ristare: Torbjörn 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2010-05-08