U 405

Uppland: Ekerö kyrka


+ loþin + --(t) + raisa + st... ... + faþur + s-... ...--... ...n + guþ hialbi ant hans þurbiu(r)n hiuk +

Lodinn lät resa stenen [efter] sin fader. Gud hjälpe hans ande. Torbjörn högg


Några fragment av stenen från Ekerö kyrka finns i Sigtuna museum. Ytterligare två fragment finns i Ekerö kyrka (tidigare kallade U FV 1954;1)

Ristare: Torbjörn 3 (S)

Foto © Christer Hamp 2004-05-20

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Foto © Christer Hamp 2023-10-15