U 410

Uppland: Norra Til, S:t Olovs socken


U 410

Foto © Christer Hamp 2021-05-13

Tillbaka till listan  Ristningen