U 411

Uppland: Norra Til, S:t Olovs socken


U 411

Foto © Christer Hamp 2015-08-01

Tillbaka till listan  Ristningen