U 412

Uppland: Viby, S:t Olovs socken


× sibi × lit × rista * runaR * eftiR * orekiu * faþur * sin auk * þuri * at * bonta sin *

Sibbe lät rista runorna efter Orökja, sin fader, och Tyre efter sin man


Runblocket ligger där Sigtunas äldsta utfart mot öster mynnade vid Garnsviken. Numera är det en gångstig nära vattnet på vikens västra sida något hundratal meter söder om väg 283, som går på en bro över viken. På andra sidan vattnet finns spår av ett bryggläge, och längre upp i slänten anger runstenen U 411 vägens fortsatta sträckning.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2015-08-01