U 418

Uppland: Brista, Norrsunda socken


(þ)(u)[rfas]tr * auk| |kitilui * þau * litu * stain [*] rito [*] ifti[R] * þurstain * faþur sin * kuþ hialbi hont * hons

Torfast och Kättilvi lät resa stenen efter Torsten, sin fader. Gud hjälpe hans ande


Runstenen står på sin ursprungliga plats vid cykelvägen 150 m söder om korsningen Norrsundavägen – väg 263, ett par kilometer söder om Märsta pendeltågstation.

Ristare: Torfast (A); Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2019-06-20

Tillbaka till listan