U 419

Uppland: Norslunda, Norrsunda socken


þaun kulfinkr · auk stinfriþr · auk sikfastr litu raisa stin þinaftiR austnin · kunarsun s at iuria kuþ hialbo hansilu

Kylving och Stenfrid och Sigfast lät resa denna sten efter Östen, Gunnars son ... Gud hjälpe hans själ


Stenen står nu på Skansen, på västra sidan om fågeldammarna.

Ristare: Åsmund (A); Torfast (A)

Foto © Christer Hamp 2012-05-12