U 42

Uppland: Troxhammar, Skå socken


kiulakr × lit × raisa istai[n] × iftir × kuih sua[un] sin × (k)u-an ×

Kjulak lät resa stenen efter Kvig, sin gode son


Stenen står på en villatomt i Mörby, vid slutet av Årstidsvägens vänstra gren, 1 km NNV om Troxhammar. Den var 1993 anlupen och oläslig, enligt en granne målad senast omkring 1970. 2012 såg den lika sorglig ut.

Foto © Christer Hamp 1993-06-05