U 422

Uppland: Rosersberg, Norrsunda socken


... ...si + aftiR mu-(a) ...(u)r × sin × auk + mu-a + (b)--- (k)unar + risti + run-... ...isar + aftiR + mah sin si...

... denna efter Mule [?], sin fader / broder ... Gunnar ristade dessa runor efter sin måg


Runstensfragmentet står rest alldeles intill Rosersbergs slotts östra flygel.

Ristare: Gunnar

Foto © Christer Hamp 2006-07-01

Tillbaka till listan