U 423

Uppland: Rosersberg, Norrsunda socken


kitil| |lit * rita * stin þino * afti[R * kui * faþu]r * sin * kuþ hialbi onl * auk| |kuþs muþiR

Kättil lät resa denna sten efter Ingulf / Ingvar [?], sin fader. Gud och Guds moder hjälpe [ hans ] ande


Runstenen återfanns 1956 och restes 1959 300 m öster om Rosersbergs slott, 20 m öster om vägen till badplatsen, i en skogsbacke. 10 m norr om den står UFV1988;241 med liknande inskrift.

Ristare: Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2020-05-26

Tillbaka till listan