U 428

Uppland: Viggeby, Norrsunda socken


× kunar × auk × kulaug × litu × raisa × st[ain × ifti](R) × uiki(a)... × sun sin ×

Gunnar och Gullög lät resa stenen efter Vighjalm, sin son


Runstenen står rest på södra sidan om vägen invid Viggeby gård.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2006-07-01

Tillbaka till listan