U 437

Uppland: Broby, Husby-Ärlinghundra socken


U 437

Foto © Christer Hamp 2007-07-14

Tillbaka till listan  Ristningen