U 438

Uppland: Steninge


U 438

Foto © Christer Hamp 2007-07-14

Tillbaka till listan  Ristningen