U 44

Uppland: Törnby, Skå socken


1: aystin : ok : fraystin [: ra... ... i]ftiR : aista [: faþur * s]in : ok : ...
2: asker : -- bu-a : --- : en : snari : iak

Östen och Frösten satte stenen efter Este, sin fader och ... Snare högg


Stenen står på fältet norr om Törnby. Den var försvunnen men återfanns 1981 och ställdes upp 1984 (SvD 1984-12-05)

Ristare: Snare (S)

Foto © Christer Hamp 2011-04-03