U 448

Uppland: Harg, Odensala socken


(i)kul × auk × biurn × litu × raisa × stain × eftiR × þurstain × faþur ...

Igul och Björn lät resa stenen efter Torsten, sin fader


Runstenen står rest på västra sidan om vägen mellan Odensala och Rickeby, några meter söder om infarten till Harg.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2007-06-10

Tillbaka till listan