U 453

Uppland: Kumla, Odensala socken


þurkl × auk + kisl + -itu + rais- ... þian + iftR + faþur sn + kans- ku- hialbi ant hans

Torkel och Gisle lät resa denna sten efter sin fader Ganse. Gud hjälpe hans själ


Runstenen står rest på norra sidan om vägen mellan Droppsta och Odensala vid infarten till Kumla, där en bäck rinner under vägen. Intill den står U 454.

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2007-06-10

Tillbaka till listan