U 454

Uppland: Kumla, Odensala socken


þ--kl + auk + kisl + lata + risa ' þina + stin * eftR * bruþur * sin sty(r)biun × auk sefari uiseti hiuk

Torkel och Gisle lät resa denna sten efetr sin broder Syyrbjörn, och Sefare [reste också stenen]. Visäte högg.


Runstenen står rest på norra sidan om vägen mellan Droppsta och Odensala vid infarten till Kumla, där en bäck rinner under vägen. Intill den står U 453.

Ristare: Visäte (S)

Foto © Christer Hamp 2007-06-10

Tillbaka till listan