U 455

Uppland: Näsby, Odensala socken


× inkifastr + lit × raisa × stain × þina at þorkil + faþur sin (a)uk at kunilti moþur sina þa(u) truknaþu × baþi

Ingefast lät resa denna sten efter Torkel, sin fader, och efter Gunnhild, son moder. De drunknade båda


Runstenen står rest i en skogsbacke några meter söder om vägen mellan Näsby gård och gamla Uppsalavägen, omkring 200 m väster om väg 255. Ristningen är vänd åt söder, från vägen och mot åkermarkerna nedanför.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2007-06-10

Tillbaka till listan