U 462

Uppland: Prästgården, Vassunda socken


§A [tierfr * uk kunar * a](u)k ' kulhu ['] litu ' risa ' stain * uk * bru ' eftiR ' alfntan × faþur sin
[hu](l)mfriþ ' at ' bonta ' uk ' ybiR ' ris[ti run]

Djärv och Gunnar och Gullö lät resa stenen och bron efter Halvdan, sin fader, Holmfrid efter sin man. Och Öpir ristade runorna.


Stenen står rest i trädgården 15 m norr om bostadshuset i f.d. prästgården i Vassunda, som numera är antikhandel. Prästgården ligger på östra sidan om väg 255.

Ristare: Öpir 1 (S)

Foto © Christer Hamp 2010-08-29