U 466

Uppland: Tibble, Vassunda socken


Foto © Christer Hamp 2017-08-09