U 467

Uppland: Tibble, Vassunda socken


× tafeist- ... ...-sa stei(n) * þen... ...in...a : kuþ : hi--bi : at : --(n)s : þurbiurn : risti

Tafeist ... resa denna sten ... Gud hjälpe hans ande. Torbjörn ristade.


Runstenen står i nordöstra delen av en åkerholme på södra sidan om vägen mellan Tibble och Skottsila. Strax intill den står U FV 1976;108.

Ristare: Torbjörn 2 (S)

Foto © Christer Hamp 2017-08-09