U 47

Uppland: Lovö kyrka


: þorkisl : auk : sikniutr : þiR : raistu : stain : at : uik : faþur : sin :

Torgils och Signjut de reste stenen efter Vig, sin fader


Stenen står på kyrkogården söder om kyrkan. Den var på 1600-talet inmurad i kyrkan, flyttades på 1860-talet till Drottningholms park och åter till kyrkan 1952

Ristare: Ärinfast (A)

Foto © Christer Hamp 2003-07-16