U 472

Uppland: Skottsila, Knivsta socken


᛫ ᚴᛁᛚᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᛁᚴᛁ ᛫ ᚾᛂᚠᛋ ᛫ ᛏᚬᛏᛁᛦ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᛫ᛁᚠᛏᛁᛦ ᛫ ᛏᚱᛅᚴᛘᛅᛚ ᛫ ᛘᚢᚦᚢᚱ ᛫ ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

× kilauk × aiki × nefs × totiR × lit × raisa × stin × iftiR × trakmal × muþur×faþur × sin ×

Gillög, Ekinevs dotter, lät resa stenen efter Dragmal, sin morfar.


Runstenen står på en villatomt i Hagen 500 m sydväst om Skottsila gård. Markägaren är också fadder för stenen, som är mycket välskött. I huset finns en del dokumentation om stenen, däribland ett brev från självaste Erik Brate 1916.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2017-08-09