U 478

Uppland: Ängby, Knivsta socken


× estriþ : let : reisa : s(t)ein : þensa : eftiR : iuar : bota : sin : auk : ikuar : auk : ikifastr : eftiR : faþur : sin : mihel : kati : at : hans

Estrid lät resa denna sten efter Joar (eller: Ivar), sin man, och Ingvar och Ingefast efter sin fader. Mikael tage vård om hans ande.


Runstenen står vid en gångväg öster om järnvägen, 300 m norr om Knivsta station, Tolkningen är enligt Upplands runinskrifter.

Ristare: Torbjörn 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2017-08-09