U 479

Uppland: Prästgården, Alsike socken


× ousmuntR : auk : e-(i)R : suniR : kuriþaR : situ : stin : iftR : sikulf : f-þu sin : suta : buruþur : ulfkil : iuk : ru lufa : -iþi

Åsmund och ... , Gyrids söner, satte stenen efter Sigulv, sin fader, Sotes broder. Ulvkel högg runorna, Loves följesman


Runstenen står vid kanten av väg 1045 mellan Alsike och Märsta, intill prästgården, 2,5 km öster om Alsike kyrka.

Ristare: Ulvkell (S); Love

Foto © Christer Hamp 2017-08-09